Loading...

ویژگی تست نواری THC در ادرار ( تست حشیش ) Vitrotec :

تست تشخیص سریع THC فارمد بهین آزما یک تست سریع و کیفی براساس کروماتوگرافی ایمونو اسی جهت تشخیص کیفی THC- 9Δ -nor-119-COOH (متابولیت حشیش) با حد مرزی ng/ml 50 در ادرار انسان می باشد. نتایج مثبت حاصل از این تست برای تایید نیاز به آزمایش تکمیلی با استفاده از طیف سنجی جرمی/گاز کروماتوگرافی (GC/MS) می باشد. در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش، برای قضاوت در مورد سوء مصرف مواد نیاز به معاینات کلینیکی می باشد.

دانلود بروشور

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا