Loading...

ویژگی تست نواری TML در ادرار ( تست ترامادول ) Vitrotec : 

تست تشخیص سریع TML فارمد بهین آزما یک تست سریع و کیفی براساس کروماتوگرافی ایمونو اسی جهت تشخیص کیفی ترامادول با حد مرزی ng/ml 100 در ادرار انسان می باشد. نتایج مثبت حاصل از این تست برای تایید نیاز به آزمایش تکمیلی با استفاده از طیف سنجی جرمی/گاز کروماتوگرافی (GC/MS) می باشد. در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش، برای قضاوت در مورد سوء مصرف مواد نیاز به معاینات کلینیکی می باشد.

دانلود بروشور

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا