Loading...

در پوش لوله آزمایش ساده بکر آج دار و منعطف می باشد در نتیجه استفاده از آن بسیار آسانتر است. درپوش لوله آزمایش بکر با انواع لوله های آزمایش هم سایز متناسب می باشد. با توجه به ویژگی  نفوذ ناپذیری در پوش لوله آزمایش بکر از نشت و تبخیر محتوی لوله آزمایش جلوگیری می کند. در مدل قارچی بسته شدن درپوش با فشار کمتر بسته و محکم می شود. جنس درپوش لوله آزمایش بکر در مقابل مواد شیمیایی و خرنده بسیار مقاوم است و تاثیری در افت کیفیت محتوی لوله آزمایش ندارد. 

درپوش لوله آزمایش ساده در هر بسته ۱۶۰۰ عدد موجود است و در هر کارتن ۱۰ بسته که مجموعا ۱۶۰۰۰ عدد در هر کارتن می باشد
درپوش لوله آزمایش قارچی در هر بسته ۱۰۰۰ عدد موجود است و در هر کارتن ۸ بسته که مجموعا ۸۰۰۰ عدد در هر کارتن می باشد

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا